Florencio - Mediumistisk maler

Florencio.jpg

Florencio er en mediumistisk maler. Afdøde malere kanaliseres igennem ham og på en aften, kan han male 12-20 malerier af de forskellige kunstnere, der kommer igennem. Der skal nævnes at Florencio IKKE kan male udenfor trancen.

 

Florêncio Reverendo Anton Neto - Biografi
Florêncio Reverendo Anton Neto blev født i Salvador, i staten Bahia i Brasilien, den 18. november 1973 men er vokset op i byen Tobias Barreto i staten Sergipe, hvor han gik på en katolsk grundskole.

 

 

 

 

Han er uddannet Pædagog, Regressionsterapeut, og har en candidat grad som sygeplejerske, med speciale i traume patienter. Han arbejder som selvstændig konsulent og underviser i ”Pinus Longevus”, institut for efteruddannelse af sundhedspersonale inden for paliativ behandling, stiftet af lægen Franklin Santana Santos, pHD fra Karolinska Institut.

Så tidligt som 8-årig viste Florencio  de første tegn på usædvanlig mediumitet hvor han hørte og så ånder. Da han var 11, mødte han en voksen, som kunne forklare ham, hvad det var han så. Denne person tog ham under sine vinger og tog ham med til et spiritist center, hvor han, trods sin unge alder, blev optaget i en studiekreds. Han studerede bogen ”Evangeliet Ifølge Spiritismen” og "Åndernes Bog".  Senere blev han udtaget til møderne for mediumistisk udvikling ved ”Grupo da Fraternidade Leopoldo Machado” (”Broderskabsgruppen Leopoldo Machado”) – i Salvador. Der udviklede han sine mediumistiske evner indenfor psykofoni (talemedium) og psykografi (skrivemedium/automatskrift).

 

Florencio adskilte sig fra andre børn lige fra hans tidlige barndom. Han optrådte nogle gange aggressivt, andre gange meget underdanigt eller meget fantasifuld. Dette ses som kendetegn for mediumistiske evner hos børn. Den 21. December 1990, da han var 17 år gammel, bad hans åndelige guide ham om at koncentrere sig en tid som en del af et eksperiment. Ved den lejlighed malede ånderne mere end 10 billeder i totalt mørke. Dette var starten på en ny fase i hans liv. Fra da af kontaktede sjælene af afdøde kunstnere ham og han har malet på mange forskellige måder. Ånderne lod ham vide, at formålet med dette arbejde var at bevise sjælens udødelighed og skaffe midler til socialt arbejde blandt de mange fattige i Brasilien.

 

Efter flere tests under ledelse af ingeniør- og spiritistforsker Dr. Manoel Messias Canuto Oliveira, stod det klart at fænomenet var ægte nok. Nu kunne fænomenerne fremvises til et offentligt publikum. Ved disse lejligheder var der ofte en hjertevarmende effekt på tilskuerne, da der tit var ansigter fra afdøde med tætte relationer til tilskuerne på billederne. I 2008 havde Florencio malet mere end 22.000 kunstværker af mere end 74 kunstnere. Samme år i Galten, Jylland kom en dansk kunstner for første gang igennem Florencio. Det var Skagensmaleren Carl Locher (1851-1915). I oktober 2010 kom skagensmaleren Krøyer i Århus, med et fantastisk maleri. Malere som Rembrandt, Leonardo da Vinci, Giotto, Coubert, Renoir, Morisot, Monet, Manet, Tarsila, Van Gogh, Portinari og Matisse har malet via Florencios hænder og produceret komplette værker på 5 minutter ved offentlige arrangementer og op til 80 minutter til mere avancerede værker.

 

Indtil videre kan man tælle flere end 110 forskellige malere, der har været igennem. Florencio Anton har vist mediumistisk maling for publikum i mere end 105 byer i Brasilien, Portugal, Spanien, Italien, Tyskland, Sverige, Schweitz og Danmark. Indtægterne fra salget af billederne går direkte til socialt arbejde via institutionen, "Grupo Espírita Scheilla (spiritualistgruppe Scheilla), som blev stiftet af Florencio i 1999. Via denne institution yder han service, herunder pædagogisk og psykologisk støtte til fattige familier og børn foruden at uddele månedlig ”madkurve” til ca 30 familier i Mussurungas slum.

 

Det skal nævnes at Florencio forsørger sig selv via sit job som konsulent og underviser, da han som spiritist ikke selv må få penge fra salget af billederne.

Forskere fra universiteter i Portugal og Tyskland har udført tests på Florencio og nogle af resultaterne er publiceret i nogle tidskrifter. 

 

Since early childhood Florencio separated himself from other children. His behaviour was at times aggressive, sometimes extremely obedient and sometimes very unrealistic. These are common signs of  mediumistic abilities within children.

On December 21, 1990, when he was 17 years old, his spiritual mentors asked him to concentrate for a while as part of an experiment. On this occasion the spirits painted, in total darkness, over ten images. This began a new phase in his life.

From that time forward, the souls of dead artists contact him and he is able to paint in a variety of different mediums.  The spirits let him know that the purpose of this work was to prove the immortality of the soul and provide resources for social work among the many poor in Brazil.

After several tests under the direction of engineering and spiritualist researcher Dr. Manoel Messias Canuto Oliveira, it was proved that there was no fraud. Now the work could be seen by audiences at public screenings. On these occasions, it could often be felt that the pictures had a sort of comforting effect on the attendees, as there were often faces of bystanders (deceased relatives of the attendees) in the paintings. As of 2008, Florencio has painted over 22,000 works of art by 74 different artists. In 2008, in Galten (city in Jutland, Denmark), a Danish artist painted for the first time through Florencio. It was Skagen (city) artist Carl Locher (1851-1915).

Painters such as Rembrandt, Leonardo da Vinci, Giotto, Coubert, Renoir, Morisot, Monet, Manet, Tarsila, Van Gogh, Portinari and Matisse have painted through Florencio’s hands producing complete works in an average time of 5 minutes at public screenings and up to 80 minutes for more advanced works.

Florencio Anton has had the opportunity to demonstrate mediumistic painting to audiences in over 105 cities in Brazil, Portugal, Spain, Italy, Germany, Sweden, Switzerland and Denmark. The income generated from the sale of these paintings goes directly to support charitable works through the institution, "Grupo Espírita Scheilla (the spiritualist group Scheilla), which was founded by Florencio in 1999. through this institution he provides services which includes pedagogical and psychological support to poor families and children, in addition to handing out monthly "lunch" to around 30 families in the slums of Mussurunga

It should be mentioned that Florencio support himself solely by his job as a teacher and Regression  Therapist since he, as a spiritualist, is not able to use the money generated through the sale of the paintings for his own use.